El blog dels arquitectes tècnics

Reportatges 05/01/2017 11:55:34

 

 

 

Si el teu edifici no compta amb els requisits d’accessibilitat abans del 4 de desembre de 2017, pots arribar a tenir problemes per incompliment de la normativa d’accessibilitat.


Com ja vam comunicar mesos enrere, les comunitats de veïns hauran de comptar amb una entrada l’edifici d’habitatge totalment accessible per tal que les persones amb discapacitat puguin utilitzar els espais comuns. Així és com ho indica el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que va ser aprovat el Text Refós de la Llei General de Drets de Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social.


Les persones amb cotxets de nadons, la gent gran, les dones embarassades o les persones amb discapacitat són els que més dificultats poden tenir si l’única manera d’accedir a l’edifici són unes escales. Per aquesta raó, la normativa exigeix que en el termini d’un any el seu edifici sigui completament accessible per a tothom.


Per tal de complir amb la normativa, existeixen intervencions de diferents tipus que poden proporcionar una completa accessibilitat a l’edifici:
- Rampa: és la solució menys costosa però que només és possible quan es tracta de superar petits desnivells amb pendent.


- Cadira salva-escales: es tracta d’un dispositiu mecànic adossat a la paret o a la barana de l’escala amb un seient que recorre un rail en paral·lel al tram d’escala.

- Plataforma salva-escales: dispositiu similar a l’anterior però en comptes d’una cadira, compta amb una plataforma amb dimensions adients perquè s’hi pugui situar una cadira de rodes.

- Elevador vertical: plataforma en vertical que supera desnivells curts, a través d’un sistema mecànic d’engranatges. Es tracta de la solució més còmoda per a persones en cadira de rodes o mobilitat reduïda.

- Ascensor: Sistema de tecnologia activa més comú però també més car.


En el cas que les obres de reforma per millorar l’accés a l’edifici presentin limitacions o siguin inviables per raons tècniques, econòmiques o urbanístiques, un tècnic ho haurà de justificar en un document i proposar solucions tècniques alternatives.


Si et trobes en aquesta situació i el teu edifici no compta amb aquests aspectes d’accessibilitat, contacta amb un tècnic professional per tal que t’indiqui quina és la solució més adient per al teu edifici.

 

 

"SOL·LICITA PRESSUPOST"

 


Continua llegint
Reportatges 28/11/2016 14:05:54

 

  

Durant la dècada dels anys seixanta es van construir la majoria dels edificis de poblacions de costa arrel del boom turístic de la Costa Daurada, i als barris de Ponent. Tots aquests habitatges han de passar la Inspecció Tècnica d’Edificis o ITE aquest any.

Segons les dades del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, COAATT, hi ha un total de 9.965 edificis a tota la província de Tarragona que tenen més de 50 anys d’antiguitat, i que, per tant, han de sotmetre’s a la inspecció.

A la ciutat de Tarragona afecta a 1.400 habitatges, on la majoria d’ells es troben als barris de Torreforta, Icomar, la Granja, Riu Clar, Campclar, Bonavista i Sant Salvador.
A Reus arriba quasi als 1.200 i a Valls, que és el municipi on hi ha més edificis anteriors a l’any 1900, la xifra passa del miler. El Vendrell (931), Montblanc (756), Cambrils (536), Mora d’Ebre (568) o Riudoms (566) són altres poblacions amb un parc immobiliari important construït en les èpoques que ara es veuen afectades per la Inspecció Tècnica d’Edificis. Segons el decret de la ITE, els habitatges d’aquestes èpoques de creixement turístic i industrial i les cases més velles, hauran d’haver passat la inspecció abans del 31 de desembre de 2016.

De les inspeccions realitzades fins ara, més del 60% presenten lesions importants i en un 30% d’edificis s’han identificat problemes que podrien significar un risc per a les persones. Es tracta però de problemes puntuals, no generalitzats, i que, excepte dos casos, no implica cap risc per a la integritat de l’immoble.

És molt important que els edificis passin la Inspecció Tècnica d'Edificis o ITE, ja que és necessari per assegurar que l’edifici envelleixi sense mostrar cap risc pels propietaris, i fins i tot, pels ciutadans. Precisament, aquest control és una garantia de seguretat i habitabilitat de la casa.

Si el teu edifici o habitatge necessita passar la ITE (Inspecció Tècnica d'Edificis), contacta amb els nostres arquitectes tècnics de Tarragona i t’enviarem 3 pressupostos per a realitzar la inspecció.

 

"SOL·LICITA INSPECCIÓ TÈCNICA D'EDIFICIS"

 


Continua llegint
Reportatges 16/10/2016 09:00:58

 

 

Obtenir la cèdula d’habitabilitat és imprescindible per al teu habitatge ja que es necessita per poder vendre o llogar un habitatge i per contractar serveis, com l’aigua o la llum.


Es tracta d’un document que acredita que un habitatge és apte per a l’ús i residència de les persones, mitjançant el compliment d’unes condicions mínimes d’habitabilitat. Tots els habitatges han de disposar d’aquest document, i l’han de renovar cada 15 anys.

Però, com sabem si el nostre habitatge és apte per ser habitable?

Per tal d’aconseguir una cèdula d’habitabilitat, és necessari reunir un conjunt de requisits tècnics mínims d’habitabilitat. A continuació us els expliquem de forma resumida.

 

Condicions que afecten a tots els habitatges:

Habitabilitat, ocupació i compartimentació


- Tots els habitatges han de disposar, com a mínim, d’una sala d’estar menjador, una cambra higiènica i un equip de cuina.

- A més, la superfície útil interior no pot ser inferior a 36 m², o 20 m² si es va construir abans del 2003.

- Pel que fa a la compartimentació de l’habitatge, serà lliure, amb una única limitació: els espais destinats a les habitacions es podran independitzar i les cambres higièniques seran recintes independents.

- Cap espai de l’habitatge pot servir d’accés obligatori a qualsevol local que no sigui d’ús exclusiu del mateix habitatge.

- A més, les cambres higièniques no poden servir de pas obligatori a la resta d’espais de l’habitatge. 

 

Altres requisits

- Pel que fa a la façana, tots els habitatges hauran de disposar d’una façana oberta a l’exterior, que ofereixi ventilació i il·luminació com a mínim a un dels espais de la zona comú. En aquest cas, la cuina no serà inclosa per a comptar amb aquest requisit.

- Comptar amb serveis d’aigua freda i calenta, evacuació d’aigües i electricitat, d’acord amb la normativa vigent. Els edificis les haurà de tenir connectades a les xarxes de servei públiques, llevat dels comptadors
individuals necessaris per a l’usuari final.

- Disposar d’un equip higiènic que estigui format per un rentamans, un vàter i una dutxa, com a mínim.

- Tenir un equip de cuina que estigui format, per una aigüera i un aparell de cocció. A més, ha de disposar d’un sistema que permeti l’extracció de fums fins a la coberta.

- La instal·lació completa per a un equip de rentada de roba.

- Un porter electrònic que faciliti l’entrada i permeti la comunicació interactiva des de l’accés a l’edifici amb qualsevol habitatge.

- Com a element de protecció, els desnivells superior a 0,55 m han d’estar protegits per baranes resistents als cops.

 

Condicions que afecten als habitatges construïts des del 2009 a l’actualitat:

Sostenibilitat i estalvi energètic

- Els habitatges han de proporcionar una resposta sostenible als requeriments climàtics. Per tant, hauran de complir la normativa vigent en matèria d’eficiència energètica. 

Accessibilitat


- Pel que fa a l’accessibilitat de l’habitatge, aquest ha de ser, com a mínim, practicable i comptar amb diferents espais practicables: l’accés, una cambra higiènica, un espai d’ús comú i una habitació.

- La porta d’accés a l’habitatges té unes mesures mínimes d’accessibilitat: amplada de 0,80 m i alçada mínima de 2 m.

- Els espais de l’interior de l’habitatge també han de tenir unes mesures d’accés mínimes: 1 m d’amplada i permetre la inscripció d’un cercle de 1,20 m davant les portes d’accés als espais practicables. Per altra banda, les portes d’accés als espais interns no practicables de l’habitatge han de comptar amb una amplada mínima de pas de 0,70 m i una alçada mínima de 2 m.

La cèdula d’habitabilitat ha de ser certificada per un tècnic professional apte i hàbil, com un aparellador. Si necessiteu acreditar l’habitabilitat del vostre habitatge, contacteu amb nosaltres y sol·liciteu fins a 3 pressupostos gratuïts per a realitzar la cèdula d’habitabilitat.

 

"SOL·LICITA CÈDULA D'HABITABILITAT"

 


Continua llegint
Reportatges 01/09/2016 10:00:34

 

 

Sabem que el fet de posar-nos a fer reformes a casa pot semblar un embolic i fins i tot, pot fer por. Ens sembla que hi ha moltes tasques a realitzar i coses a tenir en compte: entre els tràmits, la contractació de l’empresa, si obtindrem el resultat que volem... Veiem una muntanya de coses a fer.


No obstant, des d’Obres amb Garantia us mostrem 5 punts clau que simplificaran molt més la feina que suposa fer reformes de la casa, de la cuina o el bany:

1. Sol·licitar llicències i permisos
La primera fase de totes és assegurar-nos que podem fer reformes. És imprescindible demanar les llicències corresponents d’obres municipals a l’Ajuntament i, si és el cas, també els permisos a la comunitat de veïns. Si no comptem amb les llicències i els permisos d’obra no podrem iniciar cap tipus de reforma a casa.

2. Realitzar una inspecció prèvia de l’edifici
Abans de posar en marxa la reforma és convenient determinar que l’edifici o la casa es trobi en perfectes condicions per actuar de la manera correcta. Cal comprovar que no hi ha cap patologia que haguem de tenir en compte abans de començar a treballar amb la reforma per qüestions de seguretat.

3. Contactar amb una empresa capacitada i amb treballadors qualificats
És molt important que l’empresa que s’encarregui de la realització de les obres estigui 100% capacitada, que els seus treballadors estiguin formats, qualificats i que disposi d’una assegurança de responsabilitat civil.
Les decisions que es prenguin durant la fase prèvia de la reforma es veuran reflectides en els seus resultats. Per tant, elegir l’empresa per fer l’obra serà una de les decisions més importants de tot el procés.

4. Comptar amb un aparellador professional certificat
La figura de l’aparellador suposa un paper molt important a l’hora de fer reformes. Haurem de comptar amb un professional que s’encarregui de la direcció de l’obra, la contractació d’assegurances i de fer un control econòmic del projecte per tal de garantir que no hi hagi cap imprevist o sorpresa un cop feta la reforma.
És important que el professional que contractem per a dur a terme aquest conjunt de tasques estigui format i qualificat i que compti amb les assegurances corresponents.

5. Control de qualitat de les obres
Per últim, l’aparellador professional haurà de realitzar un control de qualitat que garanteixi que les reformes s’han dut a terme sota la legislació vigent.

Aquestes són les tasques imprescindibles a fer durant el procediment d’una reforma.

Si esteu interessats i necessiteu pressupost per a reformes de la casa, podeu contactar amb els nostres arquitectes tècnics de Tarragona, a través del formulari i us oferirem els professionals més adequats.

 

 

 

"Pressupost reformes"

 


Continua llegint
Reportatges 20/05/2016 11:00:52

 

Quan ens posem a fer obres o reformes a casa, molts cops no tenim en compte aspectes de total importància per a què aquestes obres es duguin a terme de la forma correcta. A continuació us exposem 6 errors que normalment cometem quan fem obres a casa.

 


1. No comptar amb un aparellador
Realitzar una obra o reforma sense un supervisor o encarregat de la direcció de l’obra que coordini els diferents professionals, els temps i els materials, és el principal error que cometem. Per tal que l’obra es porti a terme amb els resultats desitjats, és important comptar amb un tècnic professional que garanteixi que l’obra es realitzarà correctament, en el temps previst i pel cost acordat.2. No visar l’obra
Visar les obres i reformes és una de les fases més importants del procés de l’obra. El visat és un control de conformitat del treball pel Col·legi professional, que garanteix que els treballs han estat fets amb garanties de professionalitat i per tècnics amb capacitat per exercir. Per tant, el visat de l’obra garantirà que l'obra està ben realitzata i que s'ajusta a la normativa vigent. Només els aparelladors i arquitectes tècnics garanteixen el visat.3. No complir amb la normativa vigent
És important que l’obra es realitzi sota els paràmetres legals i que compleixi amb la normativa vigent. Si volem evitar futurs problemes amb l’Ajuntament o futures denúncies de veïns, abans d’iniciar l’obra hem d’assegurar-nos de tenir les llicències i permisos corresponents per poder fer una obra nova o reformes a l’habitatge. Aquest és un dels aspectes més complexes a l’hora de fer obres, però si comptem amb un aparellador no hem de preocupar-nos: el professional ens realitzarà el procés de legalització ja que ell s’encarregarà de tramitar i aconseguir les llicències i els permisos del projecte.4. Escollir els professionals en funció del pressupost
Un altre dels errors és escollir el tècnic o l’empresa que ofereixi els serveis més barats. El que ens interessa és dur a terme l’obra sense problemes i sense sorpreses. Recordem que allò barat sovint acaba sortint, i a més a més causant-nos maldecaps. Si volem garantir l’èxit de l’obra, i no tenir sorpreses i desviacions pressupostàries, és recomanable escollir un tècnic col·legiat que sigui 100% professional, estigui qualificat i garanteixi el pressupost.

 5. Contractar professionals a través de portals sense garanties
Hi ha portals web que ofereixen els serveis de professionals i es dediquen a posar-los en contacte amb els particulars. Aquests portals són comissionistes, és a dir, cobren per posar en contacte els constructors amb els particulars. Per tant, pot ser que els tècnics d’aquests portals no siguin els més adequats per a realitzar la teva obra, però te'ls oferiran igualment perquè així cobraran una comissió. Un cop posats en contacte, els portals sovint es desentenen del servei que prestaran els contractistes. En canvi, ObresambGarantia.com és un portal que no cobra cap comissió ni té cap interès econòmic, i en canvi vetlla per la qualitat i la garantia dels serveis prestats des de l'inici fins al final.


6. Deixar-se portar per l’estrès i els nervis
L’estrès i els nervis poden jugar-nos males passades. Durant el procés de l’obra o reforma tendim a preocupar-nos i estressar-nos més del compte, de tal manera que ens poden fer prendre decisions desfavorables. Davant d’aquesta situació, el millor és mantenir la calma; l’arquitecte tècnic que supervisa l’obra s’encarregarà de tot per tal que s’executi amb els millors resultats. Les reformes són per il·lusionar-se, no per patir. L’arquitecte tècnic ens permetrà despreocupar-nos i gaudir del resultat.

 
No cometeu aquests típics errors. Si necessiteu fer obres o reformes al vostre habitatge, contacteu amb un dels nostres aparelladors a través del Directori de professionals qualificats i certificats, o bé expliqueu-nos la vostra obra a través del formulari i us oferirem els professionals més adequats.

 

"SOL·LICITUD DE SERVEI/PRESSUPOST"


Continua llegint

QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOST D'EXCAVACIONS I ENDERROCS