El blog dels arquitectes tècnics

Reportatges 07/05/2017 00:00:00

El compte enrere ha començat; al 2014 el Reial Decret Legislatiu 1/2013, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat, va fixar el 4 de desembre de 2017 com a data límit per a què els edificis que no siguin accessibles realitzin els ajustos necessaris per complir amb la normativa d’accessibilitat. Ara, només queden pocs mesos.

I és que a partir de l’últim mes de l’any, tots els edificis de Catalunya hauran de ser accessibles, ja que l’Administració podria sancionar a la comunitat de propietaris si l’edifici no ho és. Des del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), calculen que al voltant d’un 75% dels edificis de la província de Tarragona necessiten millorar la seva accessibilitat.

Aquesta normativa no només exigeix facilitar l’accés als seus habitatges, sinó també l’entrada i sortida a totes les zones comunes de la finca: garatges, jardins, sales de reunions, piscina... El seu objectiu és que les persones amb discapacitat, les dones embarassades, persones amb cotxets de nadons o la gent gran no trobin cap dificultat a l’hora d’accedir a qualsevol espai de l’edifici.

Fer un edifici accessible implicarà un esforç econòmic per part dels propietaris, tot i que no serà excessiu; L’Administració ja té en compte aquests aspectes, fet pel qual la nova Llei marca un límit de pagament per a l’eliminació de barreres arquitectòniques. A més, en els casos en què no es pugui assumir el cost de les obres, seran vàlides les solucions alternatives que permetin aconseguir la màxima accessibilitat possible.

Si el teu edifici encara no compleix amb la normativa d’accessibilitat, contacta amb Obres amb Garantia. Els nostres tècnics professionals t’aconsellaran sobre quines són les solucions més adients en cada cas.

 

CONTACTA'NS! 

 


Continua llegint
Reportatges 11/04/2017 15:40:21

 

La façana de l’edifici està composada per la façana principal, la façana posterior, les mitgeres (les parets que separen l’edifici dels edificis veïns) i els patis. En aquest cas, totes les parts requereixen la mateixa atenció i manteniment perquè desenvolupen els mateixos riscos.

 

Comptar amb una façana en mal estat pot produir lesions greus a l’edifici. L’aparició d’esquerdes, desploms o bombaments al cos de la façana és habitualment el símptoma d’una lesió greu, i és d’especial importància en els edificis antics. Per altra banda, si apareixen els mateixos símptomes als balcons o terrasses, ja es tractaria d’una patologia més seriosa i requeriria una reparació a curt termini ja que podria estar posant en perill a les persones. Per això, quan es detecten aquest tipus de lesions s’ha de contactar ràpidament amb un aparellador o arquitecte tècnic per tal de realizar una avaluació de la patologia.

 

Com podem evitar les lesions de la façana?

El manteniment adient d’una façana el condicionen múltiples factors: l’antiguitat de l’edifici, el tipus d’ambient que l’envolta, els sistemes, materials utilitzats en la construcció i els elements constructius incorporats. Per tenir controlats tots aquests aspectes que incideixen en la seguretat i el manteniment de la façana de l’edifici, és adient realitzar inspeccions periòdiques.

 

Les inspeccions tècniques de l’edifici són imprescindibles per evitar o minimitzar el risc de despreniment del revestiment o dels cossos sortints. Així doncs, cal tenir un control del manteniment de l’edifici per assegurar que està en bon estat o per controlar les lesions que pugui tenir.

 

Cal saber que el manteniment de la façana, les obres de reparació o la realització d’una Inspecció Tècnica d’Edificació, han d’estar dirigides i dutes a terme per un aparellador o arquitecte tècnic. Així doncs, si la comunitat de propietaris necessita realitzar una inspecció del seu edifici o realitzar obres per assegurar la seguretat d’aquest, contacta amb Obres amb Garantia. Els nostres tècnics professionals realitzaran el control i l’assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas.

 

 

CONTACTA'NS! 


Continua llegint
Reportatges 15/03/2017 14:20:27


El passat dimarts, dia 21 de febrer de 2017, a l'emissora de radio de la cadena COPE, varen entrevistar al Sr. Jordi Roig Rodamilans, vocal de la Junta de Govern del COAATT, per parlar sobre l’estalvi del consum energètic a les llars.

 

Escolta-la aquí!

 

 


Continua llegint
Reportatges 09/03/2017 10:00:44

 

 
Cada cop més persones compten amb una segona residència o apartament que no té cap ús durant alguns mesos de l’any i opten per llogar-lo durant les temporades de vacances per tal de rendibilitzar la propietat. Si és el teu cas i estàs pensant en llogar el teu apartament, para atenció: fem una llista d’aspectes que has de tenir en compte a l’hora de llogar el teu apartament.


Abans de llogar un apartament o pis, pel que fa a aspectes legals, és molt important que aquest tingui en compte la normativa i compti amb documents tècnics com la cèdula d’habitabilitat, per tal d’acreditar que el local té les condicions tècniques d’habitabilitat mínimes (segons la normativa vigent). D’aquesta manera l’apartament serà legal i totalment habitable.


A més, també és imprescindible que l’apartament estigui registrat com a turístic perquè sigui un apartament turístic legal. Per fer-ho, només cal anar a l’ajuntament, presentar una instància determinant quins apartaments es volen convertir en turístics i automàticament et proporcionaran el número d’inscripció corresponent.


Pel que fa als usuaris, aquests tendeixen a comparar apartaments de forma online i quedar-se amb els que són més atractius i no mostren símptomes de vellesa. Així doncs, el fet de comptar amb un espai reformat suma punts. Cada vegada més, la demanda de lloguer va en augment i el mercat és més exigent; Per això oferir un pis en bon estat i reformat, incrementa les possibilitats de ser escollit abans que altres. A més, reformant l’espai, els llogaters podran augmentar la quota mensual al comptar amb un pis de major qualitat.


Mantenir l’habitatge moblat, net i en bon estat són altres aspectes a tenir en compte. Com més comoditats i més a gust es sentin les persones que el lloguin, més possibilitats hi haurà de que perllonguin la seva estància a l’apartament. D’aquesta forma, el llogater pot estalviar-se el fet de buscar nous inquilins i fer tota la paperassa que suposa.


Si segueixes els nostres consells, tindràs un apartament turístic al dia de la normativa, actualitzat, modern i en bon estat. Si necessites fer reforma al pis a llogar o fer una cèdula d’habitabilitat, contacta amb Obres amb Garantia. Els nostres tècnics professionals es posaran en contacte amb tu sense cap tipus de compromís.

 

CONTACTA’NS!

 


Continua llegint
Reportatges 08/02/2017 16:00:00

 

 

 

Una cosa que ens preocupa a tots és el que costa no passar fred a l’hivern: encenem la calefacció, utilitzem aigua calenta, i també tenim les llums enceses més hores que a les altres estacions de l’any. Som conscients de quant gastem en llum, aigua i gas, però… estem gastant massa? És possible reduir la factura de la temporada de fred?

La resposta és SÍ.

 

Existeixen opcions que ens permeten alliberar-nos d’una part de la despesa energètica:

- Modificar els nostres hàbits: canviar l’hora d’ús de la rentadora, la secadora o el rentavaixelles (posar-los en marxa quan les tarifes són més barates), desplaçar les hores de consum més cares, ajustar la càrrega tèrmica d’equips d’acondicionament d’aire...

- Identificar els factors que fan pujar el cost de les factures a través del certificat d’eficiència energètica i substituir-los per sistemes més eficients. Potser caldria substituir l’escalfador elèctric per una caldera més eficient, instal·lar plaques solars si és possible, posar un aïllament si no n’hi ha, o canviar les finestres. Es tracta de substituir o eliminar aquelles situacions que fan disminuir l’eficiència energètica i es poden reemplaçar per altres de més eficients.

 

L'opció més adequada és la realització d'una anàlisi d'eficiència energètica. El certificat d'eficiència energètica és un tràmit administratiu que certifica energèticament els edificis i que ens permet conèixer el comportament energètic d'un habitatge. A partir d'aquests resultats, podem saber com millorar el nostre habitatge per fer-lo més eficient i reduir l’import de les factures de la llum, aigua i gas.

 

Recordem que un certificat d’eficiència tècnica només el pot realitzar un tècnic certificador habilitat. Si creus que l’import de les teves factures de subministrament de llum, aigua i gas és massa alt i vols disminuir els costos energètics, contacta amb un tècnic professional d’Obres amb Garantia. L’aparellador t’assessorarà i aconsellarà sobre quina és la solució més adient per al teu habitatge.

 

CONTACTA’NS!

 


Continua llegint

QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOST D'EXCAVACIONS I ENDERROCS