Directori de professionals

Ramon Porta Prat

El teu tècnic de capçalera


( Col·legiat núm. 1364 )
Camps d'expertesa:

Casa, Habitatge, Comunitat de propietaris, Locals comercials i oficines, Cèdula d'habitabilitat, Inspecció Tècnica d'Edificis, Cert. Eficiència Energètica, Excavacions, Enderrocs, Piscina,Àrea d'actuació:

Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Priorat, Terra Alta, Montsià,

Descripció:

Sóc arquitecte tècnic lliberal, la meva especialitat son les direccions d'obra, la coordinació de la seguretat i salut i el control de qualitat; tant en vivendes unifamiliars com en edificis plurifamiliars. Per a comunitats de propietaris i administradors realitzo les ITE's. Per a particulars realitzo cèdules d'habitabilitat i certificats d'eficiència energètica.

Formació:

- Segon Grau de Formació Professional en Delineació, especialitat Edificis i Obres. - Arquitecte Tècnic en Execució d'Obres. UPC Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona). - Microsoft Project (16 h). Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Tarragona - Presto. Amidaments, Pressupostos, Certificacions i Planificació (30 h). - Jornades Projectes d'Activitats (9h). Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Tarragona - El Cap d'Obra Planificació i Gestió de l'obra (36h). Col·legi d'Arquitectes TècniObres realitzades


QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOST D'EXCAVACIONS I ENDERROCS