Josep Anguera Cubells
DONEM VALOR A LES VOSTRES OBRES

Col·legiat nº 1103

josep.anguera@apatgn.cat
649572983
---------
Obres realitzades
Perfil del professional
Camps d'expertesa:
Cèdula d'habitabilitat , Inspecció Tècnica d'Edificis , Cert. Eficiència Energètica , Informe pericial , Taxacions , Casa , Habitatge , Garatge , Piscina , Comunitat de propietaris

Àrea d'actuació:
Tarragonès , Baix Camp , Priorat , Ribera d'Ebre , Baix Penedès , Alt Camp , Montsià , Baix Ebre , Terra Alta , Conca de Barberà

Descripció:

Experiència de més de 25 anys. Treballs per l'administració municipal i tasques de gabinet tècnic. Direcció d'obres Coordinació de seguretat. Assessorament tècnic. Redacció de: Tot tipus de projectes, estudis de seguretat , informes pericials, ite's, certificacions energètiques, plans d'autoprotecció i certificats d'habitabilitat ............

Formació:
ARQUITECTE TÈCNIC I ENGINYER D'EDIFICACIÓ
Contacte
Tens alguna pregunta?

josep.anguera@apatgn.cat

649572983

-------

QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOST D'EXCAVACIONS I ENDERROCS