Adolf Quetcuti Carceller
La millor manera de preservar un edifici és trobar un ús per a ell. (Eugène Viollet-le-Duc)

Col·legiat nº 1005

aquetcut@gmail.com
657829968
---------
Obres realitzades
Perfil del professional
Camps d'expertesa:
Habitatge , Comunitat de propietaris , Cèdula d'habitabilitat , Inspecció Tècnica d'Edificis , Casa , Locals comercials i oficines

Àrea d'actuació:
Tarragonès , Baix Camp , Alt Camp , Priorat , Baix Penedès

Descripció:
Formació:
Universitat Politècnica de Catalunya - Arquitecte tècnic (1979) Universitat JAUME I de Castelló - Enginyer d'Edificació (2011) Generalitat de Catalunya - Institut de seguretat pública - Acreditació per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i els centres d’interès per a la protecció civil local (2011) Generalitat de Catalunya - D. G. de Protecció Civil - Acreditació per elaborar plans d’autoprotecció de les activitats i els centres d’interès per a la potecció civil (2014)
Contacte
Tens alguna pregunta?

aquetcut@gmail.com

657829968

-------
Xarxes Socials

QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOST D'EXCAVACIONS I ENDERROCS