Directori de professionals

XAVIER CAPDEVILA RODRÍGUEZ

Xavi Capdevila-arquitecte tècnic


( Col·legiat núm. 1382 )
Camps d'expertesa:

Casa, Habitatge, Cèdula d'habitabilitat, Comunitat de propietaris, Piscina, Magatzem, Cert. Eficiència Energètica, Inspecció Tècnica d'Edificis, Locals comercials i oficines, Naus industrials,Àrea d'actuació:

Conca de Barberà, Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès, Comarques de Lleida, Comarques de Barcelona, Baix Penedès, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre,

Descripció:

- PROJECTES I DIRECCIONS D'OBRES DE REABILITACIÓ, ENDERROCS I RE-URBANITZACIÓ DE CARRERS. - DIRECCIÓ D'EXECUSIÓ D'OBRES EN OBRA NOVA. - CONTRIL DE QUALITAT EL OBRES. - COORDINADOR DE SEGURETAT EN OBRES. - REDACCIÓ D'ESTUDIS DE SEGURETAT I PLANS DE SEGURETAT. - CEDULES D'HABITABILITAT. - CERTIFICATS ENERGÈTICS. - INFORMES. - ITE EDIFICACIONS.

Formació:

- 1997-2001 “Llicenciat en ARQUITECTURA TÈCNICA” per l’Escola Politècnica Superior de l’Edificació de Barcelona (E.P.S.E.B.). - 2004 “Curs Oficial nivell III, en càlcul d’estructures d’edificació amb el programa CYPECAD de “Cype Ingenieros”.

Obres realitzades


QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOST D'EXCAVACIONS I ENDERROCS