Directori de professionals

Ramon Benedicto Gragera

EL TEU TÈCNIC DE CAPÇALERA


( Col·legiat núm. 1132 )
Camps d'expertesa:

Cèdula d'habitabilitat, Cert. Eficiència Energètica, Inspecció Tècnica d'Edificis, Piscina, Habitatge, Locals comercials i oficines, Naus industrials, Comunitat de propietaris, Cuina, Bany,Àrea d'actuació:

Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Conca de Barberà, Baix Penedès, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre,

Descripció:

- Direcció d'obra d'habitatges unifamiliars, blocs plurifamiliars, edificis industrials, agropecuaris, comercials, esportius, etc. - Redacció de projectes i direcció d'obra en reformes, ampliació, rehabilitació, legalització, divisió horitzontal, aparcaments, piscines, agrícoles, etc. - Cèdules d'habitabilit, certificats d'eficiència energètica, inspecció tècnica d'edificis, amidaments, pressupostos, informes, delieació de plànols, etc. - Disseny, càlcul i implantació d'estructura metàl.lica

Formació:

Tècnic auxiliar delineant (FP1), centre Josep M. Fàbregas de Valls, any 1978 (notable) Tècnic especialista delineant (FP2), centre Josep M. Fàbregas de Valls, any 1981 (notable) Arquitecte tècnic en edificis i obres, Universitat Politècnica de Barcelona, any 1988 (notable) d'altres cursets de reciclatge i especialització

Obres realitzades


QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOST D'EXCAVACIONS I ENDERROCS