Directori de professionals

Joan Mercade Porta

Polivalent i versàtil


( Col·legiat núm. 443 )
Camps d'expertesa:

Casa, Habitatge, Enderrocs, Piscina, Inspecció Tècnica d'Edificis, Cèdula d'habitabilitat, Cert. Eficiència Energètica,Àrea d'actuació:

Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp, Baix Penedès,

Descripció:

Experiència professional en tots els àmbits de l'arquitectura i la construcció.

Formació:

Títol: Escola de BCN. Col·legiat: A Tarragona num. 443, data 1 de setembre 1975. Altres estudis: - Formació professional amb Oficialia de Paleta, Oficialia Delineant, Mestre Industrial. Estudis de post grau: - Màster per la UPC en Valoració de Bens i Taxació de Danys. - Curs a la URV de Tarragona, Tècnic Expert en l'emissió de dictàmens pericials sobre patologies constructives. - Cursets: l'Arquitectura i l'Administració Pública.Obres realitzades


QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOST D'EXCAVACIONS I ENDERROCS