El blog dels arquitectes tècnics

Noticies Jul 17, 2018 0 comments

Com ja saps, la rehabilitació dels edificis és fonamental per garantir la seguretat i la qualitat de vida. Aquelles edificacions antigues o que presentin qualsevol desperfecte suposen un perill pels seus habitants.

rehabilitacio de facanes


És habitual que les tasques de rehabilitació dels edificis es vagin posposant. Ara ha arribat el moment ideal per dur-les a terme. Des del 26 de juny i fins al 31 de juliol de 2018 es poden sol·licitar les subvencions a la rehabilitació.

Què són les subvencions a la rehabilitació del 2018?

Es tracta d’ajuts públics que aquest any 2018 es destinen a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis considerats residencials. Aquests diners serviran per finançar les obres necessàries per garantir la seguretat i el benestar dels seus habitants.

Quina finalitat tenen les subvencions a la rehabilitació del 2018?

Les raons per les quals es donen aquestes subvencions són diverses. Per un costat es vol millorar i garantir l’accessibilitat als diferents edificis residencials. D’altra banda es vol preservar la seguretat, evitant accidents de tot tipus. En darrer lloc també hi ha motivacions ecològiques, ja que aquestes rehabilitacions promouran l’eficiència energètica i la sostenibilitat.

Què cal fer per sol·licitar subvencions a la rehabilitació del 2018?

La presentació de la sol·licitud de subvenció s’ha de fer presencialment. Per dur-la a terme caldrà en primer lloc emplenar els diferents formularis en format PDF imprimir-los i signar-los. Aquests formularis s’hauran de presentar tant en suport digital com en paper.

On s’han de portar els formularis de subvencions a la rehabilitació del 2018?

La presentació dels documents necessaris per rebre aquesta subvenció s’haurà de dur a terme a les Oficines Locals d’Habitatge o a qualsevol seu de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i Serveis Territorials d’Habitatge.

Qui pot sol·licitar les subvencions a la rehabilitació del 2018?

Poden sol·licitar aquestes subvencions:

  • Les juntes o comunitats de propietaris
  • Les agrupacions de juntes o comunitats de propietaris
  • Els propietaris únics d’edificis residencials
  • Els propietaris d’habitatges unifamiliars
  • Els propietaris d’habitatges agrupats en fileres
  • Societats cooperatives que agrupen propietaris d’habitatges
  • Empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis

Quines actuacions recullen les subvencions a la rehabilitació del 2018?

Els supòsits de millora que contemplen les bases de les subvencions a la rehabilitació del 2018 són les següents:

  Millores de l’eficiència energètica i sostenibilitat. El resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici pot ser amb deficiències o sense.

  Millores en la conservació. En aquest cas el resultat de l’informe d’inspecció tècnica ha de ser amb deficiències importants greus o molt greus.

  Millores de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat. Com en el primer supòsit, el resultat de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici pot ser amb deficiències o sense.

Necessites un informe d’inspecció tècnica del teu edifici?

Com has pogut veure, és el moment idoni per dur a terme la rehabilitació del teu edifici. Perquè les obres es realitzin de manera professional i eficient necessitaràs un tècnic expert en aquest tipus de tasques.

Amb Obres amb Garantia disposes de més de 100 professionals titulats, certificats i assegurats que et poden assessorar en la tramitació de la subvenció a la rehabilitació i en la realització de la inspecció tècnica de l’edifici .

Comptem, a més, amb la garantia del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT). Més de 1.000 clients satisfets poden parlar per nosaltres.

Fes clic en aquest enllaç per consultar el teu cas amb un dels nostres experts. T’assessorarà en tot moment perquè puguis dur a terme la rehabilitació del teu edifici de la manera més professional i eficient.

Continua llegint
Noticies May 8, 2017 0 comments

El passat dilluns, dia 24 d’abril de 2017, a l'emissora de ràdio de la Cadena COPE Tarragona, varen entrevistar al Sr. Jordi Roig Rodamilans, vocal de la Junta de Govern del COAATT, per parlar sobre la importància de passar la ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis) per garantir la seguretat dels immobles i de les persones.

Escolteu l'entrevista aquí!

Continua llegint
Noticies May 7, 2017 0 comments

El compte enrere ha començat; al 2014 el Reial Decret Legislatiu 1/2013, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat, va fixar el 4 de desembre de 2017 com a data límit per a què els edificis que no siguin accessibles realitzin els ajustos necessaris per complir amb la normativa d’accessibilitat. Ara, només queden pocs mesos.

I és que a partir de l’últim mes de l’any, tots els edificis de Catalunya hauran de ser accessibles, ja que l’Administració podria sancionar a la comunitat de propietaris si l’edifici no ho és. Des del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona (COAATT), calculen que al voltant d’un 75% dels edificis de la província de Tarragona necessiten millorar la seva accessibilitat.

Aquesta normativa no només exigeix facilitar l’accés als seus habitatges, sinó també l’entrada i sortida a totes les zones comunes de la finca: garatges, jardins, sales de reunions, piscina... El seu objectiu és que les persones amb discapacitat, les dones embarassades, persones amb cotxets de nadons o la gent gran no trobin cap dificultat a l’hora d’accedir a qualsevol espai de l’edifici.

Fer un edifici accessible implicarà un esforç econòmic per part dels propietaris, tot i que no serà excessiu; L’Administració ja té en compte aquests aspectes, fet pel qual la nova Llei marca un límit de pagament per a l’eliminació de barreres arquitectòniques. A més, en els casos en què no es pugui assumir el cost de les obres, seran vàlides les solucions alternatives que permetin aconseguir la màxima accessibilitat possible.

Si el teu edifici encara no compleix amb la normativa d’accessibilitat, contacta amb Obres amb Garantia. Els nostres tècnics professionals t’aconsellaran sobre quines són les solucions més adients en cada cas.

 

CONTACTA'NS! 

 

Continua llegint
Noticies Mar 15, 2017 0 comments


El passat dimarts, dia 21 de febrer de 2017, a l'emissora de radio de la cadena COPE, varen entrevistar al Sr. Jordi Roig Rodamilans, vocal de la Junta de Govern del COAATT, per parlar sobre l’estalvi del consum energètic a les llars.

 

Escolta-la aquí!

 

 


Continua llegint
Noticies Feb 19, 2016 0 comments

 

 

La Inspecció Tècnica d'Edificacions o d'Edificis (ITE) és un control tècnic al qual s'han de sotmetre cada cert temps els edificis. Més concretament, tots els edificis d’habitatges construïts abans de 1950 han de passar aquesta inspecció tècnica obligatòriament. És responsabilitat de la comunitat contractar-la. Si heu de comprar o llogar un habitatge, demaneu-la.

La ITE valora l’estat general de conservació de l’edifici. Així, per exemple, es revisa l’estat de l’estructura i fonamentació, les façanes, els patis, les cobertes, les instal·lacions i les condicions generals d’accessibilitat. El resultat de la inspecció serà favorable quan l'edifici o construcció reuneixi les següents condicions.

Però aquesta Inspecció només la pot fer un tècnic competent com, per exemple, els aparelladors i els arquitectes tècnics; professionals experts en edificació i els únics tècnics competents en rehabilitació i construcció d’edificis d’habitatges.

El passat 3 de desembre de 2015 el Tribunal Suprem va declarar la inadmissió del recurs de cassació interposat pel Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya contra la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la inspecció tècnica d’edificis. Davant d’aquesta situació, la sentència del Tribunal Suprem desestima el recurs sol·licitat per part del Consell de Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials.

Així doncs, es declara que la formalització d’Inspeccions Tècniques d’Edificis correspon en exclusiva als que tenen la competència per la projecció i direcció d’obres, com arquitectes tècnics o aparelladors.

Contacti amb un aparellador a través de l’apartat “Directori” d’aquest portal o bé demani un pressupost per a realitzar la pertinent ITE.

 

 

"Accedir al Directori Arquitectes Tècnics"

 

Continua llegint

QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOSTOS D'EXCAVACIONS I ENDERROCS

BLOC / ACTUALITAT